Vở Bài Tập Toán Lớp 5 Bài 80

Giải bài tập 1, 2, 3, 4 trang 98 VBT toán 5 bài 80 : rèn luyện với lời giải cụ thể và phương pháp giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

a) Tính tỉ số phần trăm của nhì số 21 với 25

21 : 25 = ................................

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 5 bài 80

b) Hai người làm được 1200 sản phẩm, trong những số đó người đầu tiên làm được 546 sản phẩm. Hỏi số sản phẩm của người đó chỉ chiếm bao nhiêu xác suất tổng số thành phầm của cả hai người.

Phương pháp giải:

 Muốn kiếm tìm tỉ số phần trăm của hai số ta tìm thương hai số đó, tiếp nối nhân thương đó với (100) với viết thêm kí hiệu (\%) vào bên phải tích tìm được.

Lời giải bỏ ra tiết:

a) Tỉ số tỷ lệ của nhị số 21 cùng 25 là :

21 : 25 = 0,84 = 84%

b) Tỉ số xác suất số sản phẩm của người thứ nhất so với tổng số sản phẩm là :

546 : 1200 = 0,455 = 45,5%

Đáp số : 45,5%.


Bài 2

a) Tính 34% của 27kg.

b) Một siêu thị bỏ ra 5 000 000 đồng tiền vốn với đã lãi 12%. Tính số chi phí lãi.

Phương pháp giải:

Muốn tìm a% của số B ta có thể lấy B phân tách cho 100 rồi nhân với a hoặc rước B nhân cùng với a rồi chia cho 100, sau đó ghi đơn vị chức năng đo vào (nếu có). 

Lời giải chi tiết:

a) 34% của 27kg là : 

27 × 34 : 100 = 9,18 (kg)

b) Số chi phí lãi cửa hàng thu được là : 

5 000 000 : 100 × 12 = 600 000 (đồng) 

Đáp số: 600 000 đồng.

Xem thêm: Thách Thức Danh Hài Mùa 4 Tập 14 (Gala1), Thách Thức Danh Hài 4


Bài 3

a) Tìm một vài biết 35% của nó là 49.

b) Một siêu thị đã bán tốt 123,5 lít nước mắm và bởi 9,5% số nước mắm shop có trước khi bán. Hỏi trước khi bán cửa hàng đó bao gồm bao nhiêu lít nước mắm ?

Phương pháp giải:

Muốn tìm một vài khi biết a% của số đó là B ta hoàn toàn có thể lấy B chia cho a rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân cùng với 100 rồi chia cho a, tiếp nối ghi đơn vị đo vào (nếu có).

Lời giải đưa ra tiết:

a) Số cần tìm là :

49 : 35 × 100 = 140

b) Số lít nước mắm nam ngư của shop trước khi buôn bán là :

123,5 : 9,5 × 100 = 1300 (lít)

Đáp số : 1300 lít.


Bài 4

Trong bảng sau, cột thứ nhất ghi số a, cột thứ hai ghi số b, cột thứ cha ghi tỉ số phần trăm của nhị số a với b.

Hãy điền số tương thích vào địa điểm chấm : 

a

b

Tỉ số tỷ lệ của a và b

36,96

42

 

 

19

 

324

 

 

Phương pháp giải:

- mong mỏi tìm tỉ số xác suất của nhì số ta tìm thương nhì số đó, kế tiếp nhân thương kia với 100 cùng viết thêm kí hiệu % vào bên nên tích kiếm tìm được.

- hy vọng tìm a% của số B ta hoàn toàn có thể lấy B chia cho 100 rồi nhân với a hoặc lấy B nhân cùng với a rồi phân tách cho 100, sau đó ghi đơn vị đo vào (nếu có).

- Muốn tìm một số khi biết a% của số sẽ là B ta có thể lấy B chia cho a rồi nhân với 100 hoặc lấy B nhân cùng với 100 rồi phân tách cho a, tiếp nối ghi đơn vị chức năng đo vào (nếu có). 

Lời giải bỏ ra tiết:

+) mẫu thứ nhất: Tỉ số tỷ lệ của 36,96 cùng 42 là :

36,96 : 42 = 0,88 = 88%

+) cái thứ hai: Số a là :

19 × 27 : 100 = 5,13

+) cái thứ ba: Số b là :

324 : 48 × 100 = 675 

Ta bao gồm bảng hiệu quả như sau :

a

b

Tỉ số tỷ lệ của a cùng b

36,96

42

88%

5,13

19

27%

324

675

48%

giftnab.store


*
Bình luận
Chia sẻ
Bình chọn:
4.8 trên 90 phiếu
Bài tiếp theo
*

Các bài bác liên quan: - Chương 2: Số thập phân - những phép tính với số thập phân


Luyện bài xích tập trắc nghiệm môn Toán lớp 5 - coi ngay


Báo lỗi - Góp ý
*
*
*


TẢI phầm mềm ĐỂ xem OFFLINE


*
*

tìm hiểu thêm thêm


× Báo lỗi góp ý
vụ việc em chạm mặt phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải sai Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp giftnab.store


gởi góp ý Hủy bỏ
× Báo lỗi

Cảm ơn bạn đã thực hiện giftnab.store. Đội ngũ giáo viên cần nâng cao điều gì để các bạn cho bài viết này 5* vậy?

Vui lòng nhằm lại tin tức để ad có thể liên hệ với em nhé!


Họ và tên:


nhờ cất hộ Hủy quăng quật

Liên hệ | chế độ

*
Hỏi bài xích
*

Đăng ký kết để nhận giải thuật hay cùng tài liệu miễn phí

Cho phép giftnab.store giữ hộ các thông tin đến các bạn để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.