VỞ BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TRANG 94

(eqalign và 14 - 9 = ..... cr và 16 - 7 = ..... cr và 12 - 8 = ..... cr & 6 + 9 = ..... cr ) (eqalign& 8 + 8 = ..... cr và 11 - 5 = ..... cr & 13 - 6 = ..... cr & 18 - 9 = ..... cr )

(eqalign & 14 - 6 = ..... cr và 17 - 8 = ..... cr và 12 - 5 = ..... cr & 3 + 9 = ..... cr ) (eqalign& 9 + 4 = ..... cr và 11 - 9 = ..... cr và 3 + 8 = ..... cr và 16 - 8 = ..... cr ) 

2. Đặt tính rồi tính:

47 + 36 100 - 22

90 - 58 35 + 65

3. Số

*

12 - 6

14 - 8


c)

(eqalign và 17 - 9 = ..... cr và 17 - 7 - 2 = ..... cr )

d)

(eqalign& 15 - 7 = ..... cr và 15 - 5 - 2 = ..... cr )


4.

Bạn đang xem: Vở bài tập toán lớp 3 trang 94

Một shop buổi sáng bán tốt 64l nước mắm, buổi chiều buôn bán được ít hơn buổi sáng sủa 18l nước mắm. Hỏi buổi chiều siêu thị đó bán tốt bao nhiêu lít nước mắm?

5. Đố vui: Viết ba phép trừ bao gồm hiệu ngay số bị trừ:

Bài giải

1.

Xem thêm: Cây Tầm Gửi: Phân Loại, Tác Dụng Của Tầm Gửi Cây Gạo Có Phải Là Thần Dược?

(eqalign & 14 - 9 = 5 cr & 16 - 7 = 9 cr & 12 - 8 = 4 cr & 6 + 9 = 15 cr ) (eqalign& 8 + 8 = 16 cr và 11 - 5 = 6 cr & 13 - 6 = 7 cr & 18 - 9 = 9 cr )

(eqalign & 14 - 6 = 8 cr & 17 - 8 = 9 cr và 12 - 5 = 7 cr và 3 + 9 = 12 cr ) (eqalign& 9 + 4 = 13 cr và 11 - 9 = 2 cr và 3 + 8 = 11 cr & 16 - 8 = 8 cr )

2.

*

3.

*

12 - 6 = 6

14 - 8 = 6


c)

(eqalign & 17 - 9 = 8 cr và 17 - 7 - 2 = 8 cr ) 

d)

(eqalign & 15 - 7 = 8 cr và 15 - 5 - 2 = 8 cr )


4.

Tóm tắt

*
 

Bài giải

Buổi chiều siêu thị bán được là:

64 – 18 = 46 (lít)

Đáp số: 46 lít.

5. 

10 – 0 = 10; 14 – 0 = 14; 5 – 0 = 5; …

 giftnab.store


Bài tiếp theo

*

Xem lời giải SGK - Toán 2 - xem ngay


Báo lỗi - Góp ý


các tác phẩm khác


Bài viết mới nhất


× Báo lỗi góp ý
sự việc em chạm chán phải là gì ?

Sai bao gồm tả Giải khó khăn hiểu Giải không nên Lỗi không giống Hãy viết cụ thể giúp giftnab.store