TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH

GIỚI THIỆU GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC ĐẠI HỌC CAO HỌC CAO HỌC NCKH NCKH K.THÍ & ĐBCL K.THÍ và ĐBCL CB-GV CB-GV Công cụ SINH VIÊN SINH VIÊN Tạp chí Tạp chí Media Media

Bạn đang xem: Trường đại học kinh tế - tài chính

GIỚI THIỆU ĐẠI HỌC CAO HỌC NCKH K.THÍ và ĐBCL CB-GV hình thức SINH VIÊN tạp chí truyền thông
*

*

*

Phân hiệu trường

ĐH Tài chính - Kế toán


*

CỔNG THÔNG TIN CB-GV

Lịch coi thi, lịch giảng dạy


*

TRA CỨU VĂN BẰNG

Tổng phù hợp văn bởi của Sinh viên


Ngày 06 tháng 12 năm 2021

Gặp gỡ các lưu giữ sinh viên Lào nhân Ngày Quốc khánh Nước cộng hòa Dân người sở hữu dân Lào

Ngày 01 tháng 12 năm 2021

Trường Đại học Tài chính - Kế toán tiếp nhận lưu học sinh Lào năm học 2021-2022

Xem thêm: Soạn Bài Luyện Tập Phân Tích Và Tổng Hợp Ngắn Gọn, Soạn Bài Luyện Tập Phân Tích Và Tổng Hợp

Ngày 17 tháng 11 năm 2021

Tạp chí Khoa học Tài chính Kế toán được Hội đồng Giáo sư Nhà nước phê duyệt vào Danh mục Tạp chí khoa học được tính điểm năm 2021

Ngày 15 mon 11 năm 2021

Trường Đại học tập Tài chủ yếu - Kế toán tiếp nhận Cờ thi đua của cơ quan chỉ đạo của chính phủ và khai giảng những khóa đào tạo và giảng dạy

Ngày 15 mon 11 năm 2021

Trường Đại học Tài chính - Kế toán đồng chủ trì Hội thảo quốc tế “Tài bao gồm - kế toán thúc đẩy tài chính tư nhân cách tân và phát triển nhanh và bền vững (FASPS 3)”

Ngày 11 tháng 11 năm 2021

Giảng viên trường Đại học tập Tài chính - kế toán nhận thương hiệu “Nhà giáo trẻ con tiêu biểu” cấp cho Tỉnh

Ngày 26 tháng 10 năm 2021

Hội nghị Tổng kết năm học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022

Ngày 11 tháng 10 năm 2021

Nghiên cứu vớt sinh Nguyễn Thị Như Mai bảo đảm thành công Luận án tiến sỹ ngành Quản trị sale

Ngày 12 tháng 08 năm 2021

Chi cỗ Khoa Hệ thống thông tin quản lý tổ chức triển khai Lễ thu nhận đảng viên bắt đầu

Ngày 10 mon 08 năm 2021

Công ba Nghị quyết bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng ngôi trường Đại học tập Tài chính - Kế toán