HÌNH ẢNH SƠ ĐỒ TƯ DUY SÁNG TẠO

Làm chũm nào để chúng ta có thể kết nối các ý tưởng, thể hiện các mối quan hệ nam nữ giữa các phần cùng với nhau, và không ngừng mở rộng các ý tưởng?

Các sơ đồ bốn duy.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

SỬ DỤNG MẪU SƠ ĐỒ TƯ DUY NÀY

Tạo một sơ đồ tứ duy tương xứng với bạn

Những mẹo này là điểm ban đầu để tạo thành một sơ đồ tứ duy.

Cuối cùng, các lựa chọn thiết kế mà chúng ta chọn nên dựa vào vào thông tin bạn có nhu cầu hình dung và mục đích của sơ đồ tư duy của bạn.

Điều đặc biệt nhất là, hãy nghĩ về về khán giả của công ty khi tạo nên sơ đồ tư duy:

Họ cần thông tin gì nhằm hiểu sơ đồ bốn duy của bạn?Nó đề xuất phải chi tiết đến nút nào?Bạn hoàn toàn có thể làm gì nhằm sơ đồ tứ duy của chúng ta hấp dẫn hơn?