Giải Bt Toán 8 Sgk Tập 2

Giải bài tập trang 58, 59 bài bác 1 Định lí Talet trong tam giác Sách giáo khoa toán 8 tập 2. Câu 1: Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng có độ dài như sau:...

Bạn đang xem: Giải bt toán 8 sgk tập 2


Bài 1 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Viết tỉ số của những cặp đoạn thẳng bao gồm độ lâu năm như sau:

a) AB = 5cm và CD 15 cm;

b) EF = 48 cm và GH = 16 dm;

c) PQ = 1.2m với MN = 24 cm.

Giải: 

a) Ta gồm AB = 5cm cùng CD = 15 cm

 (fracABCD) = (frac515) = (frac13).

b) EF= 48 cm, GH = 16 dm = 160 cm

 (fracEFGH) = (frac48160) = (frac310)

c) PQ= 1,2m = 120cm, MN= 24cm

 (fracPQMN) = (frac12024) = 5.

Bài 5 trang 58 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Tìm x trong các trường vừa lòng sau(h.7):

*

Giải:

a) MN // BC => (fracBMAM) = (fracCNAN)

Mà công nhân = AN= 8.5 - 5= 3.5

nên (fracx4) = (frac3.55) => x = (frac4.3,55) = 1,4.

Vậy x = 1,4.

 b)

PQ // EF => (fracDPPE) = (fracDQQF)

Mà QF = DF - DQ = 24 - 9 = 15

Nên 

(fracx10,5) = (frac915) => x = (frac10,5.915) = 6,3

Bài 2 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracABCD) = (frac34) và CD= 12cm. Tính độ lâu năm AB.

Xem thêm: Số Điện Thoại Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh, Chi Cục Thuế Quận Bình Thạnh

Giải:

Ta có: (fracABCD) = (frac34) nhưng CD= 12cm nên

(fracAB12) = (frac34) => A= (frac12.34) = 9

Vậy độ dài AB= 9cm.

Bài 3 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết độ dài cùa AB vội 5 lần độ nhiều năm của CD cùng độ lâu năm của A"B" cấp 12 lần độ lâu năm của CD. Tính tỉ số của nhì đoạn trực tiếp AB cùng A"B".

Giải:

Độ nhiều năm AB vội vàng 5 lần độ dài CD phải AB= 5CD.

Độ lâu năm A"B" vội 12 lần độ nhiều năm CD cần A"B"= 12CD.

=> Tí số của nhì đoạn trực tiếp AB cùng A"B" là: 

(fracABA"B")= (frac5CD12CD) = (frac512)

Bài 4 trang 59 - Sách giáo khoa toán 8 tập 2

Cho biết (fracAB"AB) = (fracAC"AC) (h.6)

Chứng minh rằng: 

a) (fracAB"B"B) = (fracACC"C)"

b) (fracBB"AB) = (fracCC"AC).

*

Giải: 

a) Ta có: 

(fracAB"AB) = (fracAC"AC) => (fracACAC") = (fracABAB")

=> (fracACAC") - 1 = (fracAC-AC"AC") = (fracAB-AB"AB") 

=> (fracCC"AC") = (fracB"BAB") => (fracAB"BB") = (fracAC"CC")

b) Vì (fracAB"AB) = (fracAC"AC) mà AB" = AB - B"B, AC" = AC - C"C.

(fracAB-BB"AB) = (fracAC -CC"AC) => 1 - (fracB"BAB) = 1 - (fracC"BAC)