CÁCH CHIA 4 CHỮ SỐ CHO 2 CHỮ SỐ

Toán lớp 4 phân chia cho số bao gồm 2 chữ số học viên tiếp tục được gia công quen cùng với phép tính chia và những bài tập vận dụng của phép chia.Bài học này giftnab.store tiếp tục cung cấp các kiến thức trọng tâm, bài tập áp dụng của toán lớp 4 chia cho số bao gồm 2 chữ số. Phụ huynh vàhọc sinh cùng xem thêm nhé.

Bạn đang xem: Cách chia 4 chữ số cho 2 chữ số

1. Ôn tập giải pháp chia mang lại số có một chữ số

*

Thực hiện tại phép phân tách theo máy tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

2 chia 2 bởi 1, viết 1

1 nhân 2 bằng 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 1, 1 không chia được mang đến 2, viết 0

0 nhân 2 bởi 0, 1 trừ 0 bằng 1

Hạ 0 được 10, 10 phân chia 2 được 5, viết 5

5 nhân 2 bằng 10, 10 trừ 10 bởi 0

Hạ 2, 2 phân tách 2 được 1, viết 1

1 nhân 2 được 2, 2 trừ 2 bằng 0

Hạ 4, 4 chia 2 được 2, viết 2

2 nhân 2 bởi 4, 4 trừ 4 bởi 0

Vậy 21024 : 2 = 10512

2. Phương pháp chia đến số gồm 2 chữ số

2.1. Ví dụ như 1. Phép chia có số dư

*

Thực hiện tại phép chia theo lắp thêm tự từ bỏ trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

20 chia 14 được 1, viết 1

1 nhân 14 được 14, 20 trừ 14 được 6, viết 6

Hạ 1 được 61, 61 phân chia 14 được 4, viết 4

4 nhân 14 được 56, 61 trừ 56 bởi 5, viết 5

Hạ 6 được 56, 56 chia 14 bởi 4, viết 4

4 nhân 14 bằng 56, 56 trừ 56 bởi 0

Vậy năm nhâm thìn : 14 = 144, phép phân chia này là phép phân chia hết.

Xem thêm: Những Bộ Phim Cổ Trang Hồng Kông Tvb Hay Nhất Không Thể Bỏ Qua

2.2. Ví dụ như 2. Phép chia có số dư

*

Thực hiện tại phép phân tách theo trang bị tự trường đoản cú trái qua phải.

Áp dụng 3 bước: phép phân chia - nhân - trừ.

51 phân tách 19 được 2, viết 2

2 nhân 19 được 38, 51 trừ 38 bằng 13

Hạ 0 xuống được 130 chia 19 được 6, viết 6

6 nhân 19 được 114, 130 trừ 114 được 16

Hạ 1 được 161 phân chia 19 được 8, viết 8

8 nhân 19 được 152, 161 trừ 152 được 9

Hạ 9 được 99 phân chia 19 bằng 5, viết 5

5 nhân 19 được 95, 99 trừ 95 bởi 4

Vậy 51019 : 19 = 2685 dư 4

2.3.3. Nhấn xét phép chia cho số gồm 2 chữ số

Những xem xét khi tiến hành phép chia số có hai chữ số

Phép phân chia hết là phép chia có số dư bằng 0

Phép chia có dư là phép chia bao gồm số dư không giống 0

Phép chia tất cả dư thì số dư luôn nhỏ tuổi hơn số chia

3. Ôn tập sản phẩm và lớp bên trong số trường đoản cú nhiên

*

Hàng 1-1 trăm, mặt hàng chục, hàng đơn vị chức năng hợp thành lớp đối chọi vịHàng trăm nghìn, hàng trăm nghìn, hàng nghìn hợp thành lớp nghìn

4. Bài xích tập vận dụng toán lớp 4 chia cho số gồm 2 chữ số

4.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính rồi tính

a) 361 : 19

b) 5304 : 24

c) 20520 : 72

d) 168840 : 56

Bài 2: Đặt tính rồi tính

a) 569 : 35

b) 2052 : 45

c) 22885 : 46

d) 459476 : 57

Bài 3: Tính quý hiếm của biểu thức

a) 3628 x 24 - 46372

b) 55477- 1258 : 34

c) 22776 : 78 x 25

d) 9841 + 3904 : 64

Bài 4: search x, y biết

a) 85 x Y = 4760

b) 13345 : x = 85

Bài 5: Một nông trại gà hàng ngày gà đẻ được 3000 trứng chia thành các tá trứng, mỗi tá 12 quả. Hỏi gồm bao nhiêu tá trứng?

4.2. Bài giải

Bài 1:

*

36 phân tách 19 được 1, viết 1

1 nhân 19 được 19, 36 trừ 19 được 17

Hạ 1 được 171, 171 chia 19 bởi 9, viết 9

9 nhân 19 được 171, 171 trừ 171 bởi 0

Vậy 361 : 19 = 19

*

53 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 53 trừ 48 bằng 5

Hạ 0 được 50, 50 phân chia 24 bởi 2, viết 2

2 nhân 24 được 48, 50 trừ 48 bằng 2

Hạ 4 được 24, 24 phân chia 24 bởi 1

1 nhân 24 được 24, 24 trừ 24 bằng 0

Vậy 3304 : 24 = 221 là phép phân tách hết

*

205 chia 72 được 2, viết 2

2 nhân 72 bởi 144, 205 trừ 144 bởi 61

Hạ 2 được 612 phân tách 72 được 8, viết 8

8 nhân 72 bằng 576, 612 trừ 576 được 36

Hạ 0 được 360 phân chia 72 bằng 5, viết 5

5 nhân 72 bởi 360, 360 trừ 360 bằng 0

Vậy 20320 : 72 = 285 là phép phân tách hết

*

168 phân tách 56 bằng 3, viết 3

3 nhân 56 bằng 168, 168 trừ 168 bằng 0

0 chia 56 bởi 0, viết 0

Hạ 84 phân tách 56 bởi 1, viết 1

1 nhân 56 bởi 56, 84 trừ 56 bằng 28

Hạ 0 được 280 phân chia 56 bởi 5, viết 5

5 nhân 56 bởi 280, 280 trừ 280 bằng 0

Vậy 168840 : 56 = 3015 là phép phân chia hết.

Bài 2:

*

56 phân tách 35 bằng 1, viết 1

1 nhân 35 được 35, 56 trừ 35 bằng 21

Hạ 9 được 219 phân chia 35 bằng 6, viết 6

6 nhân 35 bởi 210, 219 trừ 210 bởi 9

Vậy 569 : 35 = 16 dư 9 là phép chia bao gồm số dư

*

205 phân chia 45 bằng 4, viết 4

4 nhân 45 bằng 180, 205 trừ 180 bằng 25

Hạ 2 được 252 phân chia 45 bằng 5, viết 5

5 nhân 45 bằng 225, 252 trừ 225 bởi 27

Vậy 2052 : 45 = 45 dư 27 là phép chia có số dư

*

228 phân tách 46 bằng 4, viết 4

4 nhân 46 bởi 184, 228 trừ 184 bằng 44

Hạ 8 được 448 chia 46 bởi 9, viết 9

9 nhân 46 bằng 414, 448 trừ 414 bằng 34

Hạ 5 được 345 phân chia 46 bởi 7, viết 7

7 nhân 46 bằng 322, 345 trừ 322 bởi 23

Vậy 22885 : 46 = 497 dư 23 là phép chia có số dư

*

459 chia 57 bởi 8, viết 8

8 nhân 57 bằng 456, 459 trừ 456 bởi 3

3 không phân tách được cho 57 viết 0

Hạ 47 được 347 phân chia 57 bằng 6, viết 6

6 nhân 57 bằng 342, 347 trừ 342 bởi 5

Hạ 6 được 56 chia 57 không chia hết viết 0

0 nhân 57 bởi 0, 56 trừ 0 bởi 56

Vậy 459476 : 57 = 8060 dư 56 là phép chia có số dư

Bài 3:

Thực hiện biểu thức theo quy tắc ưu tiên: phép nhân phân tách trước, cùng trừ sau

Biểu thức chỉ có phép nhân, phân chia thì thực hiện thứ tự trường đoản cú trái qua phải.

a) 3628 x 24 - 46372 = (3628 x 24) - 46372 = 87072 - 46372 = 40700

b) 55477- 1258 : 34 = 55477- (1258 : 34) = 55477 - 37 = 55440

c) 22776 : 78 x 25 = 292 x 25 = 7300

d) 9841 + 3904 : 64 = 9841 + (3904 : 64) = 9841 + 61 = 9902

Bài 4:

a) 85 x Y = 4760

Y = 4760 : 85

Y = 56

b) 13345 : x = 85

x = 13345 : 85

x = 157

Bài 5:

Mỗi ngày trang trại đóng góp được số tá trứng là:

3000 : 12 = 250 (tá trứng)

Vậy hàng ngày gà đẻ được 250 tá trứng

5. Bài bác tập thực hành

5.1. Bài bác tập

Bài 1: Đặt tính với tính

a) 2957 : 23

b) 198475 : 56

c) 9285 : 27

d) 68395 : 36

Bài 2: tìm kiếm x biết

a) 4578 : x = 42

b) 50496 : x = 48

Bài 3: Tính giá trị biểu thức

a) 2647 + 675 : 45

b) 5797 - 2890 : 34

c) 68 x 234 : 52

d) 15 x 5312 : 40

Bài 4: vườn cây nạp năng lượng quả nhà chưng Tư có 800 cây nạp năng lượng quả các loại được trồng vào 16 hàng. Hỏi từng hàng có bao nhiêu cây ăn quả?

5.2. Đáp án

Bài 1:

a) 128 dư 13

b) 3544 dư 11

c) 343 dư 24

d) 1899 dư 31

Bài 2:

a) x = 109

b) x = 1052

Bài 3:

a) 2662

b) 5712

c) 306

d) 1992

Bài 4:

Đáp án: 50 hàng

Học tốt toán lớp 4 chia cho số có 2 chữ số, học viên cần phải cần cù làm bài xích tập để thành thục các bước tính phép chia. Thường xuyên theo dõi giftnab.store nhằm được cung cấp thêm những kiến thức hữu ích nhé.