Bộ phận cơ thể người bằng tiếng anh

Chúng ta hay tự hỏi làm rứa làm sao để học tập từ vựng nkhô nóng nhưng mà lưu giữ được lâu? trong số những phương pháp học tự vựng đạt tác dụng như vậy là “Pratice makes perfect”, tức là “Thực hành.

Bạn đang xem: Bộ phận cơ thể người bằng tiếng anh

Thực hành. Và thực hành”. Trong thể loại “Học từ vựng giờ đồng hồ Anh theo công ty đề” từ bây giờ, Jaxtimãng cầu sẽ gửi tới chúng ta chùm tự vựng về phần lớn phần tử bên trên khung hình người bởi tiếng Anh. Bạn đang sẵn sàng chuẩn bị rèn luyện giờ Anh nhằm đạt mục tiêu tiếp xúc giờ Anh trôi tung chưa? Hãy bước đầu với hầu như từ bỏ vựng tưởng chừng thân quen mà lại mới lạ sau đây nhé!

*
Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Các bộ phần phần thân khung hình người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. neck /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. baông xã /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các phần tử bên trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón treo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên các cỗ phần sinh hoạt đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm: Hướng Dẫn Kiểm Tra Gói Cước Viettel Trả Sau Viettel, Hướng Dẫn Kiểm Tra Cước Thuê Bao Trả Sau Viettel

nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustađậy /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên các phần tử sinh sống mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mi mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – con ngươi

Tên những bộ phần sinh sống chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên các thành phần bên trong cơ thể con tín đồ tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp thịt, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – cồn mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, đường tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

Jaxtimãng cầu hy vọng cùng với mọi trường đoản cú vựng trên trên đây, các bạn sẽ từ bỏ tích trữ thêm cho bản thân nhiều tự vựng cùng chủ thể không dừng lại ở đó để hoàn thành vốn trường đoản cú vựng tiếng anh của phiên bản thân nhé! Chúc chúng ta học tập vui!