Bài tập cộng trừ số hữu tỉ lớp 7

3.

Bạn đang xem: Bài tập cộng trừ số hữu tỉ lớp 7

Dạng 2. Tìm cha cách viết số hữu tỉ -8/15 dưới dạng tổng của nhì số hữu tỉ âm.

⇒ Xem lời giải tại đây

4. Dạng 2. Tìm ba cách viết số hữu tỉ -8/15 dưới dạng hiệu của hai số hữu tỉ dương.

⇒ Xem giải đáp tại đây

5. Dạng 2. Tìm ba cách viết số hữu tỉ -8/15 dưới dạng tổng của một trong những hữu tỉ âm và một số trong những hữu tỉ dương

⇒ Xem đáp án tại đây

6. Dạng 2. Tìm ba cách viết số hữu tỉ -8/15 bên dưới dạng hiệu của một vài hữu tỉ âm và một số trong những hữu tỉ dương.

⇒ Xem giải đáp tại đây

7. Dạng 3. Tính:

*

⇒Xem câu trả lời tại đây

8. Dạng 3. Tính:

*

⇒Xem giải đáp tại đây

9. Dạng 4. Tìm kiếm x, biết:

*

⇒ Xem câu trả lời tại đây

10.

Xem thêm: Trường Đại Học Công Nghệ Thực Phẩm Hcm, Điểm Sàn Đh Công Nghiệp Thực Phẩm Tp

Dạng 4. Tra cứu x, biết:

*

⇒ Xem câu trả lời tại đây

11. Dạng 5. Tính cực hiếm của biểu thức:

*

⇒Xem đáp án tại đây

12. Dạng 5. Tính nhanh:

*

⇒Xem câu trả lời tại đây

13. Dạng 5. Tính nhanh:

*

⇒ Xem đáp án tại đây

14. Dạng 5. Tính nhanh:

⇒Xem đáp án tại đây

15. Dạng 6. Tìm kiếm phần nguyên của số hữu tỉ x, biết:

*

⇒ Xem giải đáp tại đây

16. Dạng 6. Kiếm tìm phần nguyên của số hữu tỉ x, biết:

⇒Xem giải đáp tại đây

17. Dạng 6. Tìm kiếm phần lẻ của số hữu tỉ x, biết:

⇒ Xem câu trả lời tại đây

18. Dạng 6. Tra cứu phần nguyên của số hữu tỉ x, biết:

⇒ Xem lời giải tại đây

19. Dạng 6. Cho n ∈ Z và n ∈ Q. Hội chứng mình rằng: = n + .

⇒ Xem câu trả lời tại đây

20. Dạng 6. Minh chứng rằng trường hợp x ≥ y thì  ≥ . Diều trái lại có đúng không? trên sao?