Bài Hát Không Giờ Rồi Anh Ngủ Đi Anh

ko giờ rồi anh ngủ đi thôi khá đâu mà băn khoăn lo lắng anh ơi đàn mình nghèo túng bấn đến mang lại quen Ngày sau phú quý mới yêu đương thêm có lẽ nào nghèo hoài tuyệt sao? không giờ rồi anh biết không anh? Sao anh còn thao thức trong đêm Thà nghèo mà biết nâng niu nhau Còn hơn nhiều có thay đổi mau Thôi anh đừng bi hùng nhé anh... Anh ơi! Anh suy xét chi từng ngày một Cho em gối chăng ơ thờ ngay sát nhau như cô quạnh tội lắm! Anh ơi! Rằng trời sinh voi sinh cỏ Đâu ai đói nhưng mà anh lo Thôi anh đừng bi hùng nhé anh..! không giờ rồi anh ngủ cho say Mai trên đây còn lo kế sinh nhai Dù bọn mình vẫn trắng 2 tay Vẫn tin hạnh phúc ở sau này Không khi nào tình nhạt phai..!!

Bạn đang xem: Bài hát không giờ rồi anh ngủ đi anh


Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.

Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.

Xem thêm: Cách Xuất Video Trong Proshow Producer Bị Lỗi Xuất File Trong Proshow Producer

Update Required khổng lồ play the truyền thông you will need lớn either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need khổng lồ either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông you will need to either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need khổng lồ either update your browser khổng lồ a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need to lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the truyền thông you will need khổng lồ either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to lớn play the truyền thông you will need lớn either update your browser to lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required khổng lồ play the media you will need lớn either update your browser to a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required lớn play the truyền thông media you will need to lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.
Update Required to play the media you will need lớn either update your browser lớn a recent version or update your Flash plugin.