2000 Rupiah Indonesia Sang Đồng Việt Nam


1 tiền Indonesia là gì ?

Tiền Indonesia mang tên gọi là đồng Rupiah.

Bạn đang xem: 2000 rupiah indonesia sang đồng việt nam

Đây là đơn vị tiền tệ phê chuẩn và được sử dụng nhiều duy nhất tại Indonesia. Cam kết hiêu của đồng Rupiah là rp với mã trong bộ ISO là IDR. Từ bỏ Rupiah ngay gần như bắt nguồn từ bạc. Tiền Indonesia tồn tại dưới dạng tiền giấy cùng tiền xu. Chi phí xu đơn vị chức năng là xen và phân chia tiền rup ra làm 100 xen.

Xem thêm: Tắt Chế Độ Tiết Kiệm Dữ Liệu Facebook Trên Android, Chế Độ Tiết Kiệm Dữ Liệu Là Gì

Điều này tức là 1 rup = 100 xen.

Trong những năm đầu, rupiah được sử dụng kết hợp với các đồng tiền khác, gồm một phiên phiên bản mới của gulden do người Hà Lan giới thiệu. Chi phí Rupial được giới thiệu trước tiên vào năm 1946 bởi những người theo nhà nghĩa dân tộc bản địa Indonesia đã chiến đấu giành độc lập. Trải qua nhiều năm tiền rupiah đã trở thành đơn vị tiền tệ thừa nhận của quốc giá bán Indonesia.

*
*
*
*

Tiền xu Indonesia

2 Tỷ giá bán quy thay đổi tiền Rupial Indo

Theo tỷ giá bán ở trên ta hoàn toàn có thể dễ dàng quy đổi:

1.000 rp = 1 538.88 VNĐ ( Một nghìn năm trăm ba tám đồng )

2.000 rp = 3 077.76 VNĐ ( bố nghìn ko trăm bảy bảy đồng )

5.000 rp = 7 694.39 VNĐ ( Bảy ngàn sáu trăm chín tư đồng )

10.000 rp = 15 388.78 VNĐ ( Mười năm nghìn bố trăm tám tám đồng )

20.000 rp = 30 777.56 VNĐ ( bố mươi nghìn bảy trăm bảy bảy đồng )

50.000 rp = 76 943.90 VNĐ ( Bảy sáu nghìn chín trăm bốn ba đồng )

100.000 rp = 153 887.80 VNĐ ( Một trăm năm cha nghìn tám trăm tám bảy đồng )

50rp = 76.94 VNĐ ( Bảy sáu đồng )

100 rp = 153.89 VNĐ ( Một trăm năm tía đồng )

200rp = 307.78 VNĐ ( bố trăm linh cha đồng )

500rp = 769.44 VNĐ ( Bảy trăm sáu chín đồng )

1000 rp = 1 538.88 VNĐ ( Một nghìn năm trăm ba tám đồng )

3 Kết luận

Vậy đơn vị chức năng tiền tệ chấp thuận của Indonesia là tiền Rupieh. Chi phí rupieh bây giờ tồn tại dưới hai dạng tiền giấy cùng tiền xu. Tỷ giá bán quy đổi của tiền Indonesia với tiền Việt là ngang nhau. Tiền Indonesia có mức giá trị cao hơn nữa một chút. Để gồm tỷ giá chính xác bạn phải vào bảng quy đổi update hàng ngày để biết.